يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

سوالات در باره پرداخت

اگر به سوالات ذیل تان پاسخ پیدا نکردید با مرکز خدمات مشتریان Leelam تماس بگیرید:

گزینه های اضافی برای اعلانات

اعلان دهندگان میتوانند گزینه های اضافی نیز اضافه کنند تا اعلان شان واضح تر باشد.

  • گالری – اعلان شما در بخش گالری که در طرف راست صفحه جستجو است موقعیت دارد. گالری در یک وقت سه اعلان را نمایش میدهد که مربوط به جستجو میشوند و بطور مسلسل اعلانات میچرخند. قیمت: 300 افغانی
  • مارک لوگو – لوگو شرکت شما در طرف راست اعلان در صفحه جستجو نمایش داده میشود. این گزینه فقط برای شرکت ها میسر میباشد. قیمت: 150 افغانی
  • لیبل زدن های مخصوص – اعلان شما در یک نمایش عقب زرد در صفحه جستجو است که این باعث میشود که اعلان از رقابت بیرون باشد. قیمت: 150 افغانی
  • تعیین موقعیت بالا – اعلان شما در بالای نتائج مربوطه نمایش داده میشود. پنج اعلانات انتخاب شده بطور مسلسل که مربوط به معیار جستجو میشود در بالای هر صفحه نمایش داده میشود. قیمت: 600 افغانی
  • تجدید خودکار – اعلان شما بطور اتومات هر سه روز بعد تجدید میشود (شش بار) در ظرف 18 روز. قیمت: 300 افغانی
  • دریافت اعلامیه اس ام اس - دیگر شما ضرورت ندارید که صندوق پستی تانرا همه وقت چک کنید که شاید پیام آمده باشد. اعلامیه جواب به اعلانات شما از طریق اس ام اس میاید. اعلامیه اس ام اس فقط برای جواب های جدید داده میشود. قیمت: 200 افغانی برای دو هفته
  • اعلانات ویژه (اعلان دهندگان خصوصی): گالری + لیبل های خصوصی + تجدید بطور اتومات + متعین در سطح بالا + اعلامیه اس ام اس: قیمت: 1240 افغانی
  • اعلانات ویژه (شرکت ها): گالری + نشان لوگو + لیبل های خصوصی + تجدید بطور اتومات + متعین در سطح بالا + اعلامیه اس ام اس: قیمت: 1360 افغانی

روش های پرداخت

پرداخت میتواند توسط تماس تلفنی و یا کریدت کارت صورت گیرد

پروسه پرداخت از طریق کریدت کاردت:

وقتی که شما انتخاب میکنید که از طریق کریدت کارت پرداخت کنید، از شما خواسته میشود که شماره کارت، تاریخ انقضی و شماره CVC2/CVV2 را وارد کنید (3 عدد آخر در پشت کریدت کارت). امنیت انتقال کریدت کارت در Leelam توسط سیستم کنترول میشود که از جدید ترین تکنالوژی نسخه SSL برای محافظت کارد استفاده میکند.

پرداخت ها از طریق MasterCard یا Visa کارت که برای پرداخت های آنلاین مجاز است، میتواند اجرا شود.

سوالات دیگر در باره پرداخت

تخفیف

Leelam فقط پول اعلان در صورتی پس میپردازد که یک خطای تخنیکی رخ داده باشد یا شخص سوم باعث سوء استفاده آن شده باشد. در صورت دیگر پس پرداخت مبلغ امکان ندارد. اگر اعلان شما قوانین اعلانات Leelam را پایمال میکند، به شما اجازه داده میشود که آنرا بطور رایگان ویرایش کنید. Leelam حق آنرا محفوظ میدارد که تصمیم بگیرد که یک اعلان چه وقت خلاف ورزی قوانین میکند.

Leelam برای هیچ خساره که به فروشنده یا خریدار در نتیجه اعلان آنها در Leelam وارد آمده باشد، جبران خساره نمیکند.

در بالا