ما حساب | حساب من | English |

سوالات در باره پرداخت

اگر به سوالات ذیل تان پاسخ پیدا نکردید با مرکز مراقبت مشتری Leelam تماس بگیرید:

گزینه های اضافی برای اعلانات

اعلان دهندگان میتوانند گزینه های اضافی نیز اضافه کنند تا اعلان شان واضح تر باشد.

  • گالری – اعلان شما در بخش گالری که در طرف راست صفحه جستجو است موقعیت دارد. گالری در یک وقت سه اعلان را نمایش میدهد که مربوط به جستجو میشوند و بطور مسلسل اعلانات میچرخند. قیمت: 50 AFN
  • مارک لوگو – لوگو شرکت شما در طرف راست اعلان در صفحه جستجو نمایش داده میشود. این گزینه فقط برای شرکت ها میسر میباشد. قیمت: 10 AFN
  • لیبل زدن های مخصوص – اعلان شما در یک پس زمینه زرد در صفحه جستجو است که این باعث میشود که اعلان از مسابقه بیرون باشد. قیمت: 30 AFN
  • تعیین موقعیت بالا – اعلان شما در بالای نتائج مربوطه نمایش داده میشود. پنج اعلانات انتخاب شده بطور مسلسل که مربوط به معیار جستجو میشود در بالای هر صفحه نمایش داده میشود. قیمت: 80 AFN
  • تجدید اتومات – اعلان شما بطور اتومات هر سه روز بعد تجدید میشود (شش دفعه) در ظرف 18 روز. قیمت: 10 AFN
  • دریافت اعلامیه اس ام اس - دیگر شما ضرورت ندارید که صندوق پستی تانرا همه وقت چک کنید که شاید پیام آمده باشد. اعلامیه جواب به اعلانات شما از طریق اس ام اس میاید. اعلامیه اس ام اس فقط برای جواب های جدید داده میشود. قیمت: 20 AFN برای دو هفته
  • اعلانات ویژه (اعلان دهندگان خصوصی): گالری + لیبل های خصوصی + تجدید بطور اتومات + متعین در سطح بالا + اعلامیه اس ام اس: قیمت: 95 AFN
  • اعلانات ویژه (شرکت ها): گالری + نشان لوگو + لیبل های خصوصی + تجدید بطور اتومات + متعین در سطح بالا + اعلامیه اس ام اس: قیمت: 100 AFN

راه های پرداخت

اگر شما قصداً یا سهواً به شماره خدمات دیگر زنگ بزنید که به شما راهنمایی نشده باشد.

پروسه پرداخت از طریق کریدت کارد:

وقتی که شما انتخاب میکنید که از طریق کریدت کارد پرداخت کنید، از شما خواسته میشود که شماره کارد، تاریخ انقضی و شماره CVC2/CVV2 را وارد کنید (3 عدد آخر در پشت کریدت کارد). امنیت انتقال کریدت کارد در Leelam توسط سیستم کنترول میشود که از جدید ترین تکنالوژی نسخه SSL برای محافظت کارد استفاده میکند.

پرداخت ها از طریق MasterCard یا Visa کارد که برای پرداخت های آنلاین مجاز است، میتواند اجرا شود.

سوالات دیگر در باره پرداخت

تخفیف

Leelam فقط پول اعلان در صورتی پس میپردازد که یک خطای تخنیکی رخ داده باشد یا شخص سوم باعث سوء استفاده آن شده باشد. در صورت دیگر پس پرداخت مبلغ امکان ندارد. اگر اعلان شما قوانین اعلانات Leelam را پایمال میکند، به شما اجازه داده میشود که آنرا بطور رایگان ویرایش کنید. Leelam حق آنرا محفوظ میدارد که تصمیم بگیرد که یک اعلان چه وقت خلاف ورزی قوانین میکند.

Leelam برای هیچ خساره که به فروشنده یا خریدار در نتیجه اعلان آنها در Leelam وارد آمده باشد، جبران خساره نمیکند.

در بالا